Actualiteiten huwelijks- en relatievermogensrecht** NOvA: 6 PO punten KNB: 6 PO punten

Voor de locaties Heerenveen en Zwolle geldt een doorganggarantie vanaf 6 deelnemers


Van  algehele naar beperkte gemeenschap van goederen

Van periodiek naar finaal verrekenbeding

Het huwelijksvermogensrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. Hoewel de wet in 2012 nog op belangrijke onderdelen werd gewijzigd, aangepast en aangevuld is per 1 januari 2018 als basisstelsel van het huwelijksvermogensrecht de beperkte gemeenschap gaan gelden voor toekomstige huwelijken. De algehele gemeenschap blijft daarnaast echter van toepassing op reeds bestaande huwelijken. Ongeveer 25% van de gehuwden is gehuwd met huwelijkse voorwaarden. Veel van deze huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek en/of finaal verrekenbeding.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de gevolgen van deze wetswijziging. Aan de hand van diverse onderwerpen worden zowel de gevolgen ervan bij ontbinding van de beperkte gemeenschap als bij ontbinding van de algehele gemeenschap behandeld.
Aan de orde komen de rechtspraak en diverse discussiepunten betreffende de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding.

Ten aanzien van diverse actuele (en voor de praktijk relevante) thema's worden de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak besproken die van belang zijn voor diegenen die zich bezig houden met het huwelijksvermogensrecht, als onderdeel van het familierecht. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke positie van gehuwden maar ook van die van ongehuwde partners wiens relatie wordt verbroken.

 

 Programma

 Ochtend

- van algehele naar beperkte gemeenschap

-  wat is privé en wat is gemeenschapsvermogen.

-  zaaksvervanging en vergoedingsrechten

-  schuldeisers en verhaal

 - de ontbonden gemeenschap


Middag

- verdeling en verdelingsgeschillen bij de ontbonden gemeenschap

 -huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

 - vergoedingsrechten’

 - eenvoudige gemeenschap

 - het finaal verrekenbeding bij echtscheiding

 - het niet uitgevoerd periodiekverrekenbeding bij echtscheiding

 

Bestemd voor

advocaten, (kandidaat-)notarissen

6 punten PO
€ 550
Verdieping
direct inschrijven

Docenten

Mr. dr. B. (Bart) Breederveld
Bartbreederveld%282%29 Mr. dr. B. (Bart) Breederveld Advocaat en mede-oprichter Rensen Advocaten, Raadsheer-plv bij het Gerechtshof ’s Gravenhage

Locaties

formulier afdrukken
Hulp nodig bij inschrijven? Bel 06-22314607 / 06-51686521

Inschrijven voor Actualiteiten huwelijks- en relatievermogensrecht**

Cursus datum en locatie

Gegevens cursist

Kantoorgegevens

De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Ander factuuradres opgeven.

6

Direct een vraag?

Bel 06-22314607 / 06-51686521

mail ons