Jeugdhulp en jeugdbescherming, in het bijzonder de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing** NOvA: 4 PO punten juridisch

Voor de locaties Heerenveen en Zwolle geldt een doorganggarantie vanaf 6 deelnemers.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het jeugdbeschermingsrecht en de jeugdhulp, waarbij uiteraard ook de actualiteiten op dit rechtsterrein (wetgeving, jurisprudentie en beleidsontwikkelingen) worden meegenomen.

Op het terrein van de jeugdhulp zal met name worden gesproken over de preventie van jeugdproblematiek en de problemen die zich op dit veld voordoen, zoals de financiële problematiek, de dwang om mee te werken met de jeugdhulp, de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties, de rol van de gemeente.

Verder wordt een substantieel deel van de cursus besteed aan de ondertoezichtstelling (OTS), de problemen die zich tussen de cliënt c.q. het cliëntsysteem en de gezinsvoogd kunnen voordoen, de mondelinge en/of schriftelijke aanwijzing, de uithuisplaatsing in het kader van de OTS, de samenwerking met het pleeggezin of de jeugdhulpaanbieder en de rol van de advocaat om ouders en jeugdigen op een adequate wijze bij te staan. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de zwaarste vorm van jeugdhulp, namelijk de gesloten jeugdhulp, de rechten van de jeugdige ter zake en de rol van de hulpverlener/jeugdbeschermer en jeugdhulpaanbieder (gesloten accommodatie) en advocaat.

Ook zal aandacht worden besteed aan de gezagsbeëindiging ingeval van ernstige gezinsproblematiek en de beëindiging van het gezag na twee jaar uithuisplaatsing in het kader van de OTS als er geen perspectief is op thuisplaatsing van de kinderen, de voorlopige OTS en de voorlopige voogdij, alsmede de verschillen met de tijdelijke voogdijmaatregel.

Op de dag zelf wordt tijd ingeruimd voor een casus en voor vragen van cursisten. Het is aanbevolen om van tevoren uw vraag of casus aan te dragen.

4 punten PO
€ 450
verdieping
direct inschrijven

Docenten

Prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek
Vlaardingerbroek%282%29 Prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek Hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, raadsheer-plv bij het Gerechtshof in Den Bosch, rechter-plv bij de Rechtbank Rotterdam en voorzitter van de Sectie Jeugd van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Locaties

Cobra Museum
Cobramuseum Amstelveen Cobra Museum Sandbergplein 1 bekijk op google maps
formulier afdrukken
Hulp nodig bij inschrijven? Bel 06-22314607 / 06-51686521

Inschrijven voor Jeugdhulp en jeugdbescherming, in het bijzonder de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing**

Cursus datum en locatie

Gegevens cursist

Kantoorgegevens

De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Ander factuuradres opgeven.

4

Direct een vraag?

Bel 06-22314607 / 06-51686521

mail ons