Pensioen & Scheiding Gehuwden en Samenwonenden** NOvA: 5 PO punten

Scheiding van partners heeft ingrijpende gevolgen voor het opgebouwde pensioen, zowel voor gehuwden als voor samenwonenden.

U ontkomt er als familierechtadvocaat dan ook niet aan om gedegen kennis te hebben van de pensioenproblematiek.

In deze praktijkcursus wordt niet alleen stil gestaan bij de huidige wetgeving rond pensioen en echtscheiding (Wet VPS), maar ook bij de ingrijpende veranderingen die al in 2021 zullen worden ingevoerd!

Per 1 januari 2021 treedt de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 in werking. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend. De huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding uit 1995 blijft voor scheidingen vóór 1 januari 2021 gelden. U krijgt straks dan ook met twee totaal verschillende regimes te maken bij scheiding.

Echter, voor nu hebben we nog te maken met de huidige wetgeving. De cursus start dan ook met:

  • Een overzicht van het huidig Nederlands pensioenstelsel voor zover relevant voor u als advocaat, waarbij tevens de Wet VPS zal worden besproken en een vertaalslag zal worden gemaakt naar de praktijk:
  • Aan de hand van casuïstiek wordt u wegwijs gemaakt in de werking van de Wet Verevening Pensioenrechten voor de verschillende pensioensoorten in geval van scheiding van gehuwden en uit elkaar gaan van samenwoners.
  • Hierbij zullen de verschillende pensioenpolissen waar u in uw adviespraktijk mee te maken kunt krijgen de revue passeren, waardoor u ook goed inzicht krijgt in de consequenties per pensioensoort.

Scheiding van gehuwde partners heeft namelijk (deels) andere gevolgen voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen.
Voor samenwonende partners geldt dat zij de volledige vrijheid hebben om van de wettelijke regeling af te wijken of om er juist bij aan te sluiten.
Ook voor het partnerpensioen geldt bij scheiding een andere regeling voor gehuwden dan voor samenwonenden.
Verder kunnen de gevolgen voor de gehuwde en samenwonende partner groot zijn als het partnerpensioen op risicobasis is gefinancierd.

Om dit alles in goede banen te leiden is het voor u als advocaat van groot belang dat u weet welke pensioenmogelijkheden er zijn, dat u de verschillende pensioensoorten kunt herkennen en dat u goed inzicht heeft in de voor- en nadelen van de verdeling van pensioenrechten tussen partners (conversie).

Na deze praktijkcursus kunt u dan ook de meest voorkomende pensioenvraagstukken bij scheiding van gehuwden en samenwoners adequaat afhandelen.

De cursus is interactief en biedt dan ook veel ruimte voor vragen en discussie.

5 punten PO
€ 550
Verdieping
direct inschrijven

Docenten

Prof. dr. G.J.B. (Gerry) Dietvorst
Dietvorst %284%29 Prof. dr. G.J.B. (Gerry) Dietvorst Hoogleraar Toekomstvoorzieningen Tilburg University

Locaties

formulier afdrukken
Hulp nodig bij inschrijven? Bel 06-22314607 / 06-51686521

Inschrijven voor Pensioen & Scheiding Gehuwden en Samenwonenden**

Cursus datum en locatie

Gegevens cursist

Kantoorgegevens

De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. Ander factuuradres opgeven.

5

Direct een vraag?

Bel 06-22314607 / 06-51686521

mail ons